Masz pytanie? Dzwoń: kom. 532 885 642 lub kom. 505 036 015
(godz. 9.00 - 19.00, oprócz niedziel)

Zapisz się do szkoły

Elektryk Szkoła Dla Dorosłych

Szkoła Partnerska Viessmann

  • A
  • A
  • A

Nabór

Kiedy rozpoczynają się zajęcia w szkole?

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu spotkaniem organizacyjnym online.

Do kiedy można składać dokumenty do szkoły?

Do końca września. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do kiedy muszę wpłacić wpisowe?

Wpisowe należy wpłacić na konto bankowe szkoły po Zapisaniu się wstępnym i po telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia do Szkoły.

W jakim trybie odbywają się zajęcia w szkole?

Wykłady odbywają się przez Internet (platforma e-learning-owa). Zajęcia praktyczne odbywają się głównie w oddziałach firmy Viessmann: we Wrocławiu, Mysłowicach, Piasecznie i w Komornikach.

W jakie dni i godziny są wykłady?

Wykłady odbywają się w godzinach wieczornych od 19:00 po 2 – 3 godziny, przez 2 do 3 dni w tygodniu.

Jak często odbywają się zajęcia praktyczne w oddziałach Viessmann?

Zajęcia praktyczne odbywają się średnio raz w miesiącu – 1 weekend. W niektórych miesiącach zajęcia mogą odbywać się częściej.

Czy podczas studiów można równocześnie zostać słuchaczem szkoły?

Oczywiście. Może to być bardzo dobre rozwiązanie szczególnie dla tych studentów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że po studiach trudno będzie im znaleźć pracę w wyuczonym na studiach zawodzie. Dzięki nauce w naszej szkole tacy studenci znacznie zwiększają szansę na znalezienie dobrej pracy.

Jakie należy mieć wykształcenie, aby móc podjąć naukę w szkole?

Należy mieć ukończoną szkołę zawodową lub średnią (również bez zdanej matury).

Czy w przyjęciu do szkoły są ograniczenia wiekowe?

Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat, lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę. Przy przyjęciu do szkoły nie ma górnej granicy wiekowej.

Jakie dokumenty muszę złożyć, aby zapisać się do szkoły?

Na początek wystarczy wypełnić i wysłać formularz: Zapisz się wstępnie >

Jaki jest program nauczania?

Kurs realizujemy na podstawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN: Dz.U. z 2019 r. poz. 991. Zainteresowanym udostępniamy wyciąg z Programu nauczania, obejmujący przedmioty i liczbę godzin kształcenia.

Przebieg nauki

Ile trwa nauka w szkole?

Nauka trwa 1 rok: od września do maja przyszłego roku. Nauka kończy się egzaminami państwowymi w czerwcu.

Kiedy mam najbliższe zajęcia?

Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w strefie: Dla słuchaczy.

Jaki sprzęt komputerowy należy posiadać, aby móc korzystać z nauki przez Internet?

Należy posiadać komputer z przeglądarką internetową. Dodatkowo należy posiadać głośniki lub słuchawki, które pozwolą na odsłuchiwanie wykładów.

Jakie łącze internetowe należy posiadać, aby móc korzystać z e-platformy?

Najlepiej posiadać łącze stałe, które zapewnia największy komfort pracy. Jednak łącze przez telefon również może być stosowane.

Czy obecność na wykładach jest obowiązkowa?

Nie wymagamy obecności na wykładzie w czasie rzeczywistym. Wykłady są nagrywane i można je odtworzyć w dowolnej chwili.

Czy obecność na zajęciach praktycznych jest obowiązkowa ?

Najwięcej można się nauczyć uczestnicząc w zajęciach praktycznych. Dlatego wymagamy obecności przynajmniej na ok. 70% zajęć.

Nie mogłem uczestniczyć w zzuciach praktycznych, jak mogę je odrobić ?

Nieobecność na zajęciach praktycznych można odrobić w innym terminie – z inną grupą słuchaczy, w innym oddziale szkoły, nieodpłatnie na szkoleniach Viessmann.

Egzaminy zawodowe

Czy pobierane są opłaty za egzamin?

Tak, opłata egzaminacyjna wynosi 200 zł.

Jak odbywają się egzaminy zawodowe?

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części. Egzamin teoretyczny (pisemny), w formie testu do rozwiązania. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu zadania na ściance montażowej. Egzamin pisemny i praktyczny odbywa się w placówce wytypowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kiedy można zdawać egzaminy państwowe ?

Egzaminy można zdawać od razu po ukończeniu kursu lub w następnej sesji egzaminacyjnej. W ciągu roku są dwie sesje egzaminacyjne: styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.

Co jeśli nie zdałem egzaminu praktycznego, z zdałem pisemny ?

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, należy przystąpić do niego ponownie w następnej sesji egzaminacyjnej. Przy czym, poprawiamy tylko tę część egzaminu, której nie zdaliśmy wcześniej, np. tylko egzamin praktyczny, jeśli pisemny mamy zdany.

Co trzeba zrobić żeby przystąpić do egzaminów zawodowych ?

Aby przystąpić do egzaminów państwowych w najbliższej sesji, na minimum 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem trzeba złożyć Deklarację przystąpienia do egzaminów, czyli jeszcze w trakcie trwania kursu. Do egzaminów zawodowych mogą przystąpić Słuchacze, którzy złożyli Deklarację oraz ukończą kurs.

Masz pytanie ? – zadzwoń:

tel. 532 885 642

tel. 505 036 015

od 9.00 do 19.00 (poniedziałek – sobota)

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.

kom. 532 885 642
(pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00)
kom. 505 036 015 
(pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00)

e-mail: info@viessmann.plus
(odpowiedź w ciągu 24 godzin)

Sekretariat główny

Szkoła Branżowa I stopnia
ul. Młodych Techników 58
53–645 Wrocław

Odziały szkoły

  • Wrocław
  • Mysłowice
  • Piaseczno
  • Komorniki